Cech podlahářů ČR

Broušení podlah, broušení podlah Praha, broušení betonových podlah, broušení betonu, renovace betonu, broušení lina, broušení PVC podlah, broušení teraco, repase teraco, broušení kamenných podlah, broušení mramoru, broušení žuly, odstranění koberců, stržení lina, impregnace podlah, olejování podlah, lakování podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků je naše firma připravena zajistit naše odborné služby dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem ISIS SYSTEM®, IICRC™, NWFA™ v rámci naší firmy Floor Special Services®.

Broušení Praha

Renovace podlah, broušení podlah, konzervace dřeva a řemeslná zručnost a s tím spojené profesionální služby a etický kodex podnikání jsou v dnešní společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou a toto neustále rozvíjet a posilovat.

Cech podlahářů ČR vznikl 31.12. 1997 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky, kteří realizují dřevěné, laminátové, textilní, povlakové a průmyslové podlahy v souladu s technickými normami. Cech je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a členem a autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Cech úzce a intenzivně spolupracuje s představiteli předních celosvětových podlahářských značek z oblasti olejů, laků, stavební chemie, nářadí, lišt a podlahové krytiny.

Broušení Praha

Cech podlahářů ČR aktivně podporuje výuku mladých podlahářů, organizuje učňovskou soutěž PODLAHA CUP, zprostředkovává zkušební a tréninkový materiál pro praktickou výuku, je partnerem řady projektů např. Řemeslo žije! a jeho představitelé jsou součástí zkušebníích komisí při závěrečných zkouškách učňů.

Cech podlahářů ČR napomáhá ke zvyšování odborných a podnikatelských znalostí svých členů, organizuje vzdělávací UPGRADE podlaháře, Inovace roku v podlahářském oboru, Podlahářský miniveletrh a účastní se řady vzdělávacích projektů – Katedra stavebních řemesel. Spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a zkušeben.

Broušení Praha

Podlahářské práce a jejich budoucnost

Cech podlahářů ČR apeluje na současný a především budoucí fakt, že všichni dovozci, výrobci tlačí na prodej podlah a chemie a pokud nezačneme přemýšlet do budoucna, nebude komu prodávat! Důvod … velice prostý. Položme si jednoduchou otázku? Kdo dal své dítě učit na řemeslo? Jaké hodnoty lidé chtějí dnes tvořit?

Cech podlahářů ČR poukazuje na holý fakt a to na nedostatek kvalitních řemeslníků-podlahářů, kteří budou zpracovávat podlahový materiál.  Když nebude dostatek řemeslníků, kteří ten materiál budou zpracovávat do finální užitné podoby, bude pro konečné prodejce a výrobce podlahových materiálů prodávat jejich výrobky.

Cech podlahářů ČR si klade za cíl vychovávat své podlaháře a řemeslníky, kteří si dokáží říct za svou kvalitní práci odpovídající peníze, dokáží si spočítat kolik si mají vydělat, pak budou zákazníci mít na podlahách to co chtějí a to co tam patří. Tím se na trhu v blízské budoucnosti „zalepí“ díra a výrobci a prodejci budou moci prodávat lepší a kvalitnější materiál zdatným podlahářským firmám a řemeslníkům a trh nebude přesycen lacinou nabídkou pouhých univerzálních podlah a chemických prostředků na všechno.

Broušení Praha

Cech podlahářů ČR  věří, že pokud se má do budoucna něco změnit tak rozhodně to, že by se měl někdo zamyslet nad řemeslným a odborným vzděláním učitelů ve školství, zaplatit lidi, aby předávali své zkušenosti dál. Šikovní lidé budou mít práci stále. Řemeslníků ubývá. Řemeslo není nic černého, špinavého, i když tak někdy vypadáme, ale je to krásná práce, která když se dělá dobře, tak za vámi zůstávají spokojení platící zákazníci. Chci jen podotknout, že se bavím stále o řemeslnících. To, že si někdo koupí v marketu nebo někde laminátovou podlahu na zámek, dokáže to zacvakat do sebe, z něho nedělá v žádném případě řemeslníka.

V rámci Cechu podlahářů ČR se bavíme o náročné přípravě podkladu před pokládkou, umět posoudit vhodnost krytiny na dané místo, umět navrhnout technologický postup při pokládce podlahy, poradit si s vyřešením detailu na podlaze, mít správné vybavení jako nářadí a stroje pro pokládku podlah, bez kterého se dobře řemeslo dělat také nedá. A tohle všechno vybavení stojí mnohem více jak celé studium na vysoké škole. Pak dojedete dělat podlahu a někteří lidé si myslí, že dojel nějaký ferda, který jim skoro zadarmo položí podlahu. Klient se při placení plazí po zemi a lupou hledá chyby, aniž by věděl, že podlaha se posuzuje z 1,6m pohledově při denním světle za zády pod úhlem 45°.

Broušení Praha

Cechu podlahářů ČR poukazuje na základní podstatu myšlení a přístupu běžného klienta, který většinou nechápe, že i vyrobené podlahy dřevěné nebo laminátové i vinylové a další mají dovolené výrobní tolerance. Ty se mohou pohybovat v rozmezí od 0,10 – 0,25mm na spáru. Že rovinnost není vodorovnost. Podlaha má toleranci +/- 2mm na 2m lati. Jak to měřit popisuje přesně norma ČSN 744505. Nehodí se lať na zem a začne se s ní kolíbat. A nejvíce zkušeností s takovým „cvičením“ s řemeslníky provádí z větší části právě vzdělaní lidé, kteří rukama nikdy nic pořádného neudělali.

Cechu podlahářů ČR podporuje především soudržnost podlahářských a profesně zdatných firem a řemeslníků, kteří vzájemně neznevažují jeden práci tohoto druhého. Buďme si vědomi toho, že každý nemůže umět všechno a nerozumí všemu. Proto máme různé profese, různé druhy zaměstnání, abychom se navzájem doplňovali. Naším cílem je toto začít plně respektovat a všichni pak můžeme být spokojení. Zákazník i řemeslník by měl být opatrný, s kým do zakázky jde a oboustraně vyhledávat záruky z hlediska solventnosti obou stran.

Broušení Praha

Poslání  cechu podlahářů ČR

Cechu podlahářů ČR a jeho hlavním cílem je řemeslná zručnost prováděcích firem, neboť dřevo a výrobky z něho jsou ve společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou. Nesmíme sebrat nikomu chuť k podnikání, ke zdravé konkurenci ani k odvaze jakékoli jiné řemeslné seberealizace. Cech chce poskytovat služby a pomoc všem našim členům, soukromníkům i organizacím v mnoha oblastech.

Podlahářské práce a podpora cechu

  • provádění bezplatné poradenské, propagační a konzultační činnosti
  • organizace odborných výstav, zájezdů a pořádání odborných sympózií
  • poskytování technických informací projektantům a stavebním firmám
  • provádění poradenství v oblasti technické normalizace a zkušebnictví
  • spolupráce  s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU
  • ochrana práva a zájmů podlahářů a řemeslníků a firem
  • vydávání pro své členy brožované publikace
  • významná spolupráce s odbornými středními školami a učilišti