Tryskání schodů

Tryskání schodů, pískování schodů, tryskání betonových schodů, tryskání minerálních schodů, tryskání keramických schodů, tryskání kamenných schodů, tryskání pískovcových schodů, tryskání teracových schodů, tryskání vlhkým pískem systémem TORBO®, pískování betonových schodů, zpevnění schodů, impregnace schodů a další rozsah služeb je naše firma Floor Special Services®připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Tryskání schodů

Floor Special Services® zajišťuje poradenský servis a realizaci zakázek v rámci hlavního města Prahy, České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Tryskání schodůje patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, čištění, renovaci a ochranu Fasádních, minerálních, keramických a kamenných povrchů. ISIS System®  je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tryskání schodů a základní informace

Tryskání suchým pískem tedy lidově nazývané „pískování“ bylo patentováno v roce 1870 Bejnaminem Chew Tilghmanem v USA (US patent 104 408). Ten patentoval pískovací dmýchadlo, které mu umožnilo hloubkově porušovat tvrdé předměty např. kov, kameny nebo sklo. Později proces vylepšil o šablony, které mu umožňovaly vytvářet stále stejný vzorek u mnoha výrobků. O osm let později dostal patent také Němec Holstein z Osnabrucku, který matoval povrch skla pískem. Písek při matovaní působí na sklo samospádem. Na přelomu století se dostalo pískování také do Čech.  Proces se nazýval pískování, protože se k tryskání používal jako abrazivum hlavně písek a z tohoto důvodu se tomu říká tzv. pískování, ačkoliv v odborné literatuře a názvosloví se jedná o tryskání (otryskávání povrchů abrazivem).

Tryskání (otryskávání) povrchů je technologie opracování různých tvrdých povrchů a materiálů proudem jemných částic. Tryskání se nejčastěji využívá jako předúprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nátěrem, nebo nástřikem. Tato technologie dokáže v krátké době účinně působit na menších součástkách a výrobcích, ale také i na velkých plochách. Pískování dokonale zabezpečí čištění, odmašťování a odstraňování starých nátěrů, rzi a starých nežádoucích povrchů. Opracovaný materiál je po pískování dokonale čistý a připravený k dalším povrchovým úpravám. Nejpoužívanější abraziva na pískování jsou ocelová drť, křemičitý písek či struska.

Tryskání nazývané též abrazivní pískování, otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem natlakovaných abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály ocelové broky a ocelový granulát S, křemičitý písek, korund, balotina, ocelová drť, drť z bílé litiny či struska nebo keramické mikrokuličky a pro měkké materiály (jako dřevo, plasty ap.) drť z pecek (např. z mandlí) nebo skořápek ořechů, drtě z měkkých hornin či piliny z tvrdého dřeva. Pro některé účely se používá otryskávání suspenzí abraziva v kapalině.

Tryskání schodů

Tryskání používáme nejčastěji k opracování zdiva, schodů, cihel taktéž zejména ve městech k otryskávání schodů, sloupů a jiných ploch – zbytky plakátů, graffiti a podobná znečistění. K pískování se používáme mobilní pískovačky, které jsou přenosné. Nejsou omezené prostorem, na kterém se nacházejí, ani velikostí předmětu k otryskávání. Pohánět je může např. dieselový kompresor. Nevýhoda těchto pískovaček je však skutečnost, že abrazivo nedopadá obvykle jen na opracovávaný předmět, ale i na blízké okolí. Tento problém ale mohou řešit bezprašné mobilní pískovačky.

Tryskání funguje na tlakovém principu. Abrazivní tryskání neboli pískování je proces, kdy je tryskán proud abrazivních částic proti povrchu pod velkým tlakem. Pískuje se pro zbavení se nečistot, koroze, otřepků, či pouhé zdrsnění povrchu. Pod tlakem se z pískovací pistole vypouští tzv. pískovací médium neboli abrazivo, které při dopadu na tryskaný předmět ničí starou nebo nepotřebnou vrstvu. Pro vytvoření potřebného tlaku se kompresorem stlačí vzduch do tlakové nádoby tryskacího zařízení, který je následně společně s abrazivem uvolňován do tryskací hadice a přes tryskací pistoli ven.

Tryskání (otryskávání) povrchů systémem TORBO®

Tryskání schodů

Tryskání a pískování systémem Torbo® naše firma provádí od roku 2005. Německý výrobce Torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH vyrábí patentované přístroje na tryskání za vlhka od roku 1984. Torbo® se systém přístroje pro tryskání za vlhka, který nahrazuje tradiční pískování suchým pískem, které je sice účinné, ale extrémně prašné, a tudíž neekologické, navíc vhodné pouze pro hrubé práce (např. pískování oceli a kovů).

Tryskání a pískování systémem Torbo® snižuje prašnost o 95% a používá ve více než 50 státech celého světa. Naše firma tento systém používá ve stavebnictví, průmyslových odvětvích, při rekonstrukcích a sanacích pro čistění povrchů, všeobecně pak pro předúpravu povrchů před nanášením nátěrových hmot nebo prováděním sanačních prací. Systémem Torbo® umožňuje provádět nejen hrubé a běžné, ale i velmi šetrné čištění povrchů, odstranění graffiti, práce na památkově chráněných objektech, odstraňovaní starých nátěrů ze štukových omítek a při čištění památek (pískovec, travertin, dřevo) aj.

Tryskání a pískování systémem Torbo® má prakticky neomezený dosah tryskacích hadic, které jsou konstruovány tak, že jsou schopny čerpat vodu z beztlakového zásobníku. Dá se s nimi tedy pracovat i v místech, kde nejsou k dispozici žádné stávající rozvody. Naše firma tímto systémem provádí:

 • čištění a renovace / obnova povrchů
 • předúpravu povrchů před barevnými nátěry
 • příprava povrchu před antikorozními nátěry
 • příprava povrchu před impregnačními nátěry
 • provádění sanačních prací

Tryskání a pískování systémem Torbo® – tryskání za vlhka nahrazuje tradiční pískování suchým pískem s mnohem širším záběrem využití v různých oblastech. Při sanací, tryskání, pískování, čištění a otryskávání pomocí systému Torbo® se výrazně snižuje prašnost a jejich použití je zcela šetrné a ekologické.

Tryskání schodů

Přednosti systému TORBO®

 • Snížení prašnosti o 95%
 • Mobilita – nezávislost na zdrojích elektrické energie
 • Velmi široká oblast použití (interiér, exteriér)
 • Možnost přidávání inhibitoru pro tryskání ocelových konstrukcí
 • Splnění normy hygienických předpisů

Tryskání a pískování systémem Torbo® je prováděno směsí písku s vodou, která je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Rychlost zrna písku při výkonu kompresoru 10 m3 /min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Přístroje jsou řízeny 12V stejnosměrným proudem a ovládány pneumaticky. Přístroje jsou vybaveny pístovým čerpadlem se sací výškou 6 m. U všech přístrojů je konstantní nastavení  tryskací směsi v poměru 80:20 (písek:voda) a lze jej regulovat až do nastavení změny poměru (písek:voda) ve směsi na 10:90.

Tryskání schodů

Tryskání a pískování systémem Torbo® je v rámci námi prováděných realizací založeno na níže uvedených faktorech:

 1. Typu použitého abrazivo
 2. Zvolení množství tryskací směsi
 3. Zvolení pracovního tlaku a odpovídajícímu průměru hadice a koncové trysky
 4. Typ koncové trysky
 5. Použití nástavce TS98 pro šetrné tryskání
 6. Vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu
 7. Velikost podílu vody ve směsi (toto určuje rychlost práce a hloubku otrysku)
 8. Na schopnosti a zkušenostech našich pracovníků

Tryskání a pískování povrchů naše firma provádí systémem Torbo® a to jak v exteriéru či v interiéru, odstraňování graffiti, odstraňování starých nátěrů (dřevo, konstrukce, betony, kámen, kov, ocel aj), renovaci štukových omítek včetně tryskání / pískování schodů. Systém Torbo®  je konstruován tak, že se s ním dá tryskat, pískovat, oplachovat a osušovat tlakovým vzduchem. Níže přikládáme převodní tabulku a přehled norem pro čistotu povrchu.

Převodní tabulka a přehled norem pro čistotu povrchu

Tryskání schodů

Závěrem obecně platí, že čím tvrdší abrazivo použijeme, tím rychleji odstraníte nános z povrchu a zároveň tak vytváříme a dosahujeme hlubší struktury povrchu. V případě šetrné povrchové renovace volíme měkčí abrazivo a taktéž počítáme se časově náročnějším provedením realizace, která je z hlediska potřebného času odvislá na velikosti trysky, typu abraziva, tlaku kompresoru, metodě tryskání, množství abraziva v trysce a v neposlední řadě na velikosti vzduchové hadice.

Tryskání schodů a objednávka

Objednávka tryskání (otryskávání) či pískování předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové poptávky či telefonické konzultace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či cenový rozpočet.  Pro vyhotovení CN je zapotřebí uvedených přehled informací:

 1. Tryskání schodůAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 / bm / úkon / rozsah
 3. Materiál a typ  povrchu
 4. Doplňkové služby + technologické provedení
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Osobní prohlídka prostor má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky, kdy naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se vhodném technologickém provedení, rozsahu a počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.