Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry podlah, dopravní značení podlah, epoxidové nátěry betonu, epoxidové nátěry průmyslových podlah, epoxidové nátěry anhydritových podlah, epoxidové nátěry cementových podlah, renovace epoxidových nátěrů podlah provádí v rámci svých služeb naše firma FLOOR SPECIAL SERVICES® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™.

Referenční link: https://youtu.be/zMgQnhXhHs4

Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry podlah a  jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a systémem BASF, SIKA Floor na základě odborných a profesně způsobilých školení a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky naší firmou.

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí  podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Epoxidové nátěry

Podlahářské a řemeslné práce  jsou prováděny za stranu pracovníků a řemeslníků  naší firmy dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, impregnace, ochranu  a přírodních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Epoxidové nátěryTato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích podlahářských standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany  povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit nátěry  podlah, impregnaci a oživení  podlah ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Epoxidové nátěry  podlah vyžadují pro renomované  podlahářské a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry  a objednávka

Objednávka epoxidových nátěrů  podlah ,  renovace  podlah a podlahářských prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné nátěry   podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky nátěrů podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Epoxidové nátěryAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a její rozsah
 3. Materiál a typ   podlahy
 4. Doplňkové služby  
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Epoxidové nátěry a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se  podlahy nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení nátěrů  podlah a podlahářských prací vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa     
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na provedení epoxidových nátěrů  podlah  vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry a naše služby

Nabízíme epoxidové nátěry podlah, které jsou vysoce odolné a snadno omyvatelné.

 • epoxidové nátěry namáhaných prostor – garáže, sklady, servisy, výrobní haly…
 • epoxidové nátěry vlhkých prostor – kuchyně, lázně, sklepy…
 • epoxidové nátěry mokrých místností – sprchy, prádelny…
 • možnost nátěru vhodného pro prostory, které se dostávají do styku s pitnou vodou
 • příprava podkladu – obroušení, očištění, vyspravení prasklin a nerovností
 • určení typu nátěrů podle chemických a fyzikálních vlastností
 • bezprašné tenkovrstvé nátěry
 • silnovrstvé nátěry
 • lité stěrky
 • přesypávané stěrkové systémy

Epoxidové nátěry díky své vysoké chemické odolnosti a vynikajícím mechanickým vlastnostem nabízejí epoxidové pryskyřice širokou škálu použití ve stavebnictví. Tyto vlastnosti jsou užitečné zejména v oblasti průmyslových podlah, kde se požadují tvrdé povrchy odolné vůči nárazům, opotřebení a smyku, vodivé, odolné vůči chemikáliím a hygienicky bezpečné.

Většinu z výše uvedených požadavků lze splnit aplikací epoxidu, který může být nanášen v různých formách, např.  jako impregnace, nátěry, samonivelační nebo jiné krycí stěrky, jakož i takzvané epoxidové maltové podlahy / vyrovnávací potěry ve vrstvě o tloušťce 10 mm.

Epoxidové podlahy se skládají z epoxidové pryskyřice, která neobsahuje rozpouštědla ani křemenný písek. Kromě základních komponent se přidávají další přísady se speciálními chemickými vlastnostmi. Vlastnosti epoxidového povrchu jsou zpravidla lepší než vlastnosti podkladu (betonu). Pevnost betonu obvykle vyhovuje požadavkům na konstrukci, a polymerová vrchní vrstva vylepšuje kvalitu podkladu, který je přímo vystaven zátěži. Na druhé straně použití epoxidových podlah splňuje estetické požadavky a požadavky na čištění a údržbu.

Finální kvalita povrchu ve velké míře záleží na důsledné přípravě podkladu, který musí být čistý a před aplikací finální stěrky řádně připravený. Pro čistý a rovný povrch se většinou požaduje bezprašné tryskání pískem a frézování.

Před aplikací krycí vrstvy se doporučujeme zkontrolovat následující parametry:

 1. Vlhkost
 2. Čistota, absence olejových skvrn
 3. Pevnost v tlaku
 4. Soudržnost podkladu
 5. Praskliny
 6. Delaminace (rozvrstvení) podkladu
 7. Dilatace / roztažnost

Epoxidové nátěry podlah se aplikují ve dvou nebo více vrstvách. První vrstva – podkladová vrstva zajišťuje dobrou přilnavost k odkladu, „uzavírá“ poklad a redukuje místní rozdíly v kvalitě podkladu. Druhá a každá další vrstva je buď ZÁKLADNÍ nebo FINÁLNÍ a aplikuje se v různých tloušťkách.

Aplikuje se buď hladkou nebo zubovou stěrkou a po rozetření se k těsnění plynových bublin používá hřebový válec. Na vrchní vrstvy se může aplikovat dodatečná vrstva epoxidu. Pokud se má dosáhnout protiskluzového povrchu lze aplikovat vrchní vrstvu posypové drti. Zrnitost a množství posypové drti je normováno a závisí na zamýšleném použití daného prostoru. Pro redukci smyku lze použít také tzv. strukturované nátěry. Estetického vzhledu povrchu lze dosáhnout použitím posypové drti s dekorativními šupinkami nebo probarvené drti. Epoxidové podlahy mohou být lesklé, pololesklé nebo matné.

Veškeré epoxidové systémy, uvedené v katalogu, jsou při 20°C pochůzné nebo jsou zatížitelné po 12 hodinách, po 48 hodinách jsou schopny snést vyšší mechanické zatížení, a po 7 dnech dosahují finální mechanické odolnosti a chemické stability. Všechny vrchní nátěry jsou k dispozici ve standardních barvách podle barevné škály RAL.