Nátěry betonu

Nátěry betonu, nátěry betonových podlah, kolorování betonu, dopravní podlahové značení betonu, renovace betonu, renovace betonových podlah, tmelení betonových podlah, opravy betonových podlah, čištění betonových podlah,  opravy dilatačních spár, diamantové leštění betonových podlah, broušení betonových podlah, protiskluzné nátěry betonových podlah a kvalitní údržba betonových podlah je zajišťována v rámci služeb naší firmou FLOOR SPECIAL SERVICES® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™.

Nátěry betonu

Nátěry betonu jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a vysoce kvalitními ochrannými systémy HTC Floor Systém, Obtego, Finalit, SIKA, BASF dle předepsaných dodavatelských směrnic a certifikovaného školení.

Nátěry betonu

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Nátěry betonu, nátěry betonových podlah, repase betonových podlah, čištění a ochrana betonových podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Nátěry betonu, nátěry betonových podlah a inspekce betonových podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Nátěry betonu

Důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami.  Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Nátěry betonu, repase betonových podlah a čištění betonových podlah vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Nátěry betonu

Nátěry betonu a objednávka

Objednávka nátěrů betonu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné renovace betonových podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky renovace betonových podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ betonových podlah
 4. Doplňkové služby  
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Nátěry betonu a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení renovace betonových podlah  vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (nátěry aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Nátěry betonu

Nátěry betonu a příprava podkladu

Penetrace betonu proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení tvorby prachu
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Povrchy jsou lépe čistitelné a zvyšuje se lesk
 • Doba schnutí 1-2hod

Výrobek nezpůsobuje žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém nátěry je použitelný pro všechny vápencové povrchy, jako jsou například broušené / leštěné a hlazené betonové podlahy / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové podlahy, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

Penetrace je pro beton zcela klíčová, jelikož beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, rozpínavý beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – válcovou pevností a krychelnou (různé metodiky měření pevnosti) v MPa, např. C16/20.

Nátěry betonu

Epoxidové nátěry a naše služby

Nabízíme epoxidové nátěry podlah, které jsou vysoce odolné a snadno omyvatelné.

 • epoxidové nátěry namáhaných prostor – garáže, sklady, servisy, výrobní haly…
 • epoxidové nátěry vlhkých prostor – kuchyně, lázně, sklepy…
 • epoxidové nátěry mokrých místností – sprchy, prádelny…
 • možnost nátěru vhodného pro prostory, které se dostávají do styku s pitnou vodou
 • příprava podkladu – obroušení, očištění, vyspravení prasklin a nerovností
 • určení typu nátěrů podle chemických a fyzikálních vlastností
 • bezprašné tenkovrstvé nátěry
 • silnovrstvé nátěry
 • lité stěrky
 • přesypávané stěrkové systémy

Epoxidové nátěry díky své vysoké chemické odolnosti a vynikajícím mechanickým vlastnostem nabízejí epoxidové pryskyřice širokou škálu použití ve stavebnictví. Tyto vlastnosti jsou užitečné zejména v oblasti průmyslových podlah, kde se požadují tvrdé povrchy odolné vůči nárazům, opotřebení a smyku, vodivé, odolné vůči chemikáliím a hygienicky bezpečné.

Většinu z výše uvedených požadavků lze splnit aplikací epoxidu, který může být nanášen v různých formách, např.  jako impregnace, nátěry, samonivelační nebo jiné krycí stěrky, jakož i takzvané epoxidové maltové podlahy / vyrovnávací potěry ve vrstvě o tloušťce 10 mm.

Epoxidové podlahy se skládají z epoxidové pryskyřice, která neobsahuje rozpouštědla ani křemenný písek. Kromě základních komponent se přidávají další přísady se speciálními chemickými vlastnostmi. Vlastnosti epoxidového povrchu jsou zpravidla lepší než vlastnosti podkladu (betonu). Pevnost betonu obvykle vyhovuje požadavkům na konstrukci, a polymerová vrchní vrstva vylepšuje kvalitu podkladu, který je přímo vystaven zátěži. Na druhé straně použití epoxidových podlah splňuje estetické požadavky a požadavky na čištění a údržbu.

Finální kvalita povrchu ve velké míře záleží na důsledné přípravě podkladu, který musí být čistý a před aplikací finální stěrky řádně připravený. Pro čistý a rovný povrch se většinou požaduje bezprašné tryskání pískem a frézování.

Před aplikací krycí vrstvy se doporučujeme zkontrolovat následující parametry:

 1. Vlhkost
 2. Čistota, absence olejových skvrn
 3. Pevnost v tlaku
 4. Soudržnost podkladu
 5. Praskliny
 6. Delaminace (rozvrstvení) podkladu
 7. Dilatace / roztažnost

Epoxidové nátěry podlah se aplikují ve dvou nebo více vrstvách. První vrstva – podkladová vrstva zajišťuje dobrou přilnavost k odkladu, „uzavírá“ poklad a redukuje místní rozdíly v kvalitě podkladu. Druhá a každá další vrstva je buď ZÁKLADNÍ nebo FINÁLNÍ a aplikuje se v různých tloušťkách.

Aplikuje se buď hladkou nebo zubovou stěrkou a po rozetření se k těsnění plynových bublin používá hřebový válec. Na vrchní vrstvy se může aplikovat dodatečná vrstva epoxidu. Pokud se má dosáhnout protiskluzového povrchu lze aplikovat vrchní vrstvu posypové drti. Zrnitost a množství posypové drti je normováno a závisí na zamýšleném použití daného prostoru. Pro redukci smyku lze použít také tzv. strukturované nátěry. Estetického vzhledu povrchu lze dosáhnout použitím posypové drti s dekorativními šupinkami nebo probarvené drti. Epoxidové podlahy mohou být lesklé, pololesklé nebo matné.

Veškeré epoxidové systémy, uvedené v katalogu, jsou při 20°C pochůzné nebo jsou zatížitelné po 12 hodinách, po 48 hodinách jsou schopny snést vyšší mechanické zatížení, a po 7 dnech dosahují finální mechanické odolnosti a chemické stability. Všechny vrchní nátěry jsou k dispozici ve standardních barvách podle barevné škály RAL.

Nátěry betonu

Polyuretanové nátěry betonu a podlah

Nátěry a renovace betonu a podlah na bázi polyuretanové (PUR) ochranné vrstvy PVC podlah úzce souvisí a odborným prováděním aplikace ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů PVC podlah  speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Nátěry polyuretanovým systémem Dr.Schutz® v transparentním nebo kolorovaném provedení PVC podlah  je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu této PVC podlahoviny. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění  povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují 2-3 vrstvé renovační polyuretanové transparentní nebo kolorované nátěry systémem Dr.Schutz®.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr  provádíme v různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci  aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou. PVC podlaha je po dalších asi po 8-12ti hodinách plně použitelná.

Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr  je vhodný a provádí se  všude tam, kde je již povrch PVC podlahy silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PUR nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová PVC podlahovina.  Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací či  lze vytvořit například barevné intarzie, povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10, speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel vhodné například pro autosalóny. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální oděru odolný nátěr systémem Dr.Schutz®.

PU nátěry betonu produkty PU Anticolor a PU-ochranná vrstva jsou vysoce kvalitní polyuretanové systémové nátěry od evropského výrobce č. 1 v oblasti ošetřování PVC podlahovin, společnosti Dr. Schutz® Group.

Tyto 2-komponentní nátěry mají velmi široké spektrum použití od prevence po pokládce až po celkovou renovaci poškozeného povrchu. Díky svému složení mohou být použity na všechny typy elastických PVC podlahovin – PVC, CV,, kaučuk a také na epoxidové a polyuretanové lité PVC podlahy. Systém penetrací Primer, Lino Primer a Super Bond zaručuje perfektní přilnavost a umožňuje aplikaci také na minerální cementové lité PVC podlahy, staré extrémně savé  a na keramickou dlažbu. 11 certifikátů od významných zkušebních institutů potvrzuje tyto vlastnosti:

NÁTĚR „PU ANTICOLOR“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 5 jednotek/, mat /cca 12 jednotek/ a hedvábný lesk /cca 42 jednotek/.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • 100%ní odolnost vůči migraci změkčovadel z gumy.
 • Vysoká odolnost vůči barevným dezinfekcím a barevným chemikáliím – jodové preparáty, barvy na vlasy.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • Vysoká protiskluzná hodnosta R9 může být díky Antislip přísadě zvýšena na R10.
 • Vysoká odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

NÁTĚR „PU OCHRANA VRSTVA“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 4 jednotky/, mat /cca 15 jednotek/ a lesk /cca 85 jednotek/.
 • Použití pro sportovní povrchy dle DIN 18032 – platí pro variantu PU-ochranná vrstva matná.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • Protiskluzná hodnosta R9 může být díky CC-Antislip-přísadě zvýšena na R10.
 • Odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

Nátěry betonu

Nátěry betonu a podlah systémem nátěrů Dr. Schutz díky nátěrovému stavebnicovému systému 2-komponentních PU-nátěrů, umožňuje pro spotřebitele vytvořit povrch takzvaně na míru.

 • Výběr barvy PU-COLOR v celé šíři barevnice RAL: Do barvy mohou být přidány různobarevné chipsy nebo může být provedeno mramorování jiným odstínem.
 • Nášlapná transparentní vrstva může být volena ve třech optikách: CC-PU-ochranná vrstva /matná, extramatná, lesklá./
 • Systém umožňuje renovace sportovního povrchu dle DIN 18032
 • Lze zvýšit protiskluznou hodnotu povrchu dle DIN 51130 na R10
 • Je možné vytvořit sestavu nátěrů s odolností vůči barevným chemikáliím a migraci změkčovadel: CC-PU-Color + CC-PU-Anticolor

Stavebnice PU-ochranných nátěrů CC-Dr. Schutz je do detailu propracovaný systém, který je testován a certifikován na všechny uváděné vlastnosti v renomovaných zkušebních institutech – eph Dresden, FIGR, wfk Krefeld, IFA (BGIA) Bonn-Sankt Augustin, MPA Stuttgart, MPA Dresden, DIBt Berlin, TZÚ Plzeň. Systém je také schválen a doporučován významnými světovými výrobci PVC podlahovin.